คุณลักษณะ และจิตใจของนักกีฬาฟุตบอลที่จะต้องมี

คุณลักษณะ และจิตใจของนักกีฬาฟุตบอลที่จะต้องมี

นักกีฬาฟุตบอล

คุณลักษณะ และจิตใจของนักกีฬาฟุตบอลที่จะต้องมี คือคุณลักษณะที่จะต้องการ (The Reguired Qualities) เพราะถ้านักฟุตบอลไม่มีคุณลักษณะที่ดีแล้วอาจจะทำให้ทีมฟุตบอลนั้นที่ทำการแข่งขันอาจจะต้องพ่ายแพ้ให้แก่ทีมที่มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบก็ได้ เพราะว่าตัวนักฟุตอบอนั้นจะต่อมีความมั่งใจในตนเองให้มาก และจะต้องสร้างคุณลักษณะ หรือเอกลักษณ์ให้กับตัวนักฟุตบอล เพราะเพื่อที่จะได้เรียนขวัญกำกลังใจในการที่ทำการแข่งขันฟุตบอลอยู่ และนักฟุตบอลนั้นจะต้องสวมวิญญาณนักสู้ แบบว่าเล่นแบบทุมเททุกสิ่งทุกอย่างแบบว่าบ้ากระหน่ำไปเลย เพราะถ้านักฟุตบอลนั้นมีความรู้สึกว่าในตัวนักฟุตบอลนั้นมีวิญญาณนักสู้ในสายเลือดนักฟุตบอลก็จะไม่หวั่นเกรงต่อคู่ต่อสู้เลย เพราะว่าวิญญาณของนักสู้นั้นจะต้องสู้อย่างเดียวโดยไม่ย่อท้อต้องสิ่งกรีดขวางแต่สิ่งใดถึงไม่ว่าจะเป็นคู้ต่อสู้ที่ตัวอาจจะใหญ่กว่า หรือมีกำลังที่มากกว่า และนักฟุตบอลก็จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงจิตใจของนักฟุตบอลถึงแม้ว่าจะมีสิ่งมารุนเร้าจิตใจ ถ้านักฟุตบอลนั้นได้สวมวิญญาณนักสู้แล้วถึงจะมีสิ่งที่มารุมเร้าจิตใจก็จะไม่หวั่นไหวง่าย และนักฟุตบอลจะต้องมีอารมณ์ที่มั่นคงสูง และอยู่ที่การแข่งขันฟุตบอล เพราะถ้านักฟุตบอลนั้นมีความตั้งใจในตนเองแล้วสิ่งที่จะต้องเอาชนะในสิ่งที่กระทำนั้นเพื่อความสำเร็จของทีม และสโมสร และนักฟุตบอลจะต้องมีความมั่นใจต่อชัยชนะที่ทางสโมสรนั้นได้วางเองไว้ เพราะ การตัดสินใจนั้นจะต้องมีความรวดเร็ว และมีความฉลาดถูกต้อง

Comments are Disabled